ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com

สารจากผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

         ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไอทีเกือบ 30 ปี ประกอบกับการเป็นผู้นำด้านตลาดไอทีในระดับประเทศทำให้ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีของไทยมาโดยตลอด ไม่เฉพาะแต่การนำเสนอสินค้าไอทีคุณภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ธนาคาร กลุ่มโทรคมนาคม ตลอดจนกลุ่มค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมไอทีและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ และตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทที่มีต่อผู้คนมากมาย เสมือนแรงผลักดันให้เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับและให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา        

          ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมถึงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพ “SVOA” และสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ พร้อมศูนย์บริการมากกว่า 12 สาขาทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อว่าการจำหน่ายเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ธุรกิจบริการถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และไอที โดยมีสถาบันทางการเงินภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด โดยเฉพาะการวางระบบเครือข่ายของ ATM ที่สร้างปรากฏการณ์ JUST IN TIME CASH ขึ้นและมีการใช้อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไป ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษาระบบไอทีของกระทรวงต่างๆ ทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการวางระบบ IT Literature ให้กับภาคการศึกษาในระดับต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้นในส่วนของ ไอที ซิตี้ ซึ่งมีนโยบาย “Everyday Exhibition” และ “ลูกค้าเป็นใหญ่สำหรับเราเสมอ” จึงทำให้เป็น ไอทีซูเปอร์สโตร์ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

          ด้วยการนำเสนอสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีนี้ ได้มีอิทธิพลต่อลูกค้าผู้ต้องการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ตนเองต้องการ บริษัทฯ ได้มีจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่เหมาะสม ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยถือหลัก “น้ำใจนักกีฬา” สามารถเป็นคู่ค้ากับทั้งตัวเองและผู้อื่นได้และเพื่อให้เกิดบริการที่ครบวงจรธุรกิจ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน บริษัท ลีซ อิท จำกัด จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอบริการลิสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ตอบสนองต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไปรวมถึงตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค       

          ทั้งหมดนี้ คือความมุ่งมั่นความพยายาม และความตั้งใจจริงของเราที่จะเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้าไอทีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

 

แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ผู้ก่อตั้งบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า