ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com

บริการของเรา

บริการของเรา SERVICES

 

ศูนย์บริการ SVOA เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานมากว่า 20 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในการซ่อมเครื่อง ซึ่งเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจนมีคุณภาพของการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเอสวีโอเอ มีศูนย์บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 30 สาขาที่คอยบริการแก่ลูกค้า


มาตรฐานการบริการ

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ (Authorized Service Provider) จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ BenQ, DELL, Epson, Fujitsu, HP, Roland, Samsung,Toshiba เป็นต้น  ,เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าพร้อมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานของช่างซ่อม ,ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ โดยจัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพและเป็นของแท้ส่งตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ,บริการให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประเภทการบริการ


1. Warranty Service คือ บริการซ่อมฟรีสำหรับเครื่องที่อยู่ในประกันของผลิตภัณฑ์ & SVOA ตามมาตรฐานที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด ไม่ว่าท่านจะซื้อจากที่ใดในประเทศไทย เพียงนำเครื่องพร้อมเอกสารยืนยันการรับประกันสินค้า เช่น ใบรับประกันสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้นมารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ SVOA ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

2.Carry-in Service คือ บริการและรับปรึกษาการซ่อมเครื่องให้กับลูกค้าที่นำเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการของSVOA ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกันของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อจากที่ใดก็ตาม

3. Onsite Service คือ บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ท่าน ณ สถานที่ที่ตั้งเครื่องเพียงโทรแจ้งมายังศูนย์บริการของ SVOA หรือกรอกแบบฟอร์ม Online Service นี้  เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อกำหนดวันนัดหมายการให้บริการ

4.Fast Service คือ บริการซ่อมด่วนภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมงรอรับกลับได้ทันที เพิ่มความสะดวก ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องด่วน เพียงท่านนำเครื่องมา เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานจะวิเคราะห์และสรุป ให้ทราบถึงปัญหาพร้อมกำหนดเวลาให้ท่านรอรับเครื่อง

5.Extended Warranty Service คือ บริการขยายระยะเวลารับประกันเครื่อง หรือขอบเขตของ การรับประกันสินค้าที่อยู่ในประกันให้นานขึ้นจากปกติ 1 ปี เป็น 3 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นเพียง เล็กน้อย มีบริการทั้งแบบ Carry-in Service หรือ On-Site Service

6.Maintenance Contract คือ บริการทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องที่หมดระยะประกันไปแล้ว เพื่อให้การทำงานของท่านสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง เพียงกรอกแบบฟอร์มOnline_Service เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่าน

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า