สำนักงานใหญ่/ศูนย์บริการและจัดส่ง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย ที่เอสวีโอเอภูมิใจ... ให้คุณมากกว่าเสมอ
ศูนย์บริการเอสวีโอเอ 12 สาขา (กรุงเทพฯ 1 สาขา, ต่างจังหวัด 11 สาขา)
ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ SVOA
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
91สาขา (กรุงเทพฯ 4 สาขา, ต่างจังหวัด 87 สาขา)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SVOA

Call Center 02-686-9000

 


สำนักงานใหญ่/Head Office
ที่อยู่/Address บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา    
กรุงเทพ 10120

SVOA Public Company Limited
900/29 Rama III Rd.
Bangpongpang, Yannawa
Bangkok 10120 Thailand
โทรศัพท์/Tel.

(662) 682-6111

โทรสาร/Fax.

(662) 682-6300 

แผนที่/Map

/data/content/89/cms/begmnorwz256.jpg

Thai


/data/content/89/cms/begmnorwz256.jpg

English

[คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่]


อาคารศูนย์บริการและจัดส่ง/Logistics Support and Distribution office
ที่อยู่/Address

เลขที่ 131  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 


131, Ratburana Rd.,
Ratburana Bangkok 10140 Thailand
โทรศัพท์/Tel. 0-2462-5822, 0-2462-5933, 0-2816-7511
โทรสาร/Fax.

0-2462-7030

แผนที่/Map

/data/content/89/cms/gnoqrsuy4678.jpg

Thai


/data/content/89/cms/gnoqrsuy4678.jpg

English

[คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่]
ติดต่อสอบถาม
 • ชื่อ - สกุล
 • โทรศัพท์
 • Email
 • ข้อความ
 •  
 

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com