ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com

ภาค :    คำค้นหา :
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เอสวีโอเอ
ลำดับ
ชื่อร้าน
จังหวัด
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
1
ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์
กำแพงเพชร
167 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 66000
055-760304, 760657
055-760657
2
แม่สาย ออโตเมชั่น บจก.
เชียงราย
131/4 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
0-5364-6666
053-734-677
3
ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง บจก.
เชียงราย
608/3 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053-711-040
053-740-167
4
นิยมพานิช บจก.
เชียงใหม่
66 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50600
053-670-060 , 01-881-6468
053-670461
5
นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บจก.
เชียงใหม่
60 ซ.ทานตะวัน ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-406555
053-406555
6
สหพานิช เชียงใหม่ บจก.
เชียงใหม่
66 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
053-660-999
053-660-778
7
ตากคอมพิวเตอร์ หจก.
ตาก
6/33-34 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอตาก จังหวัดตาก 63000
055-540573,516837-8
055-540144
8
ไทยพานิชออดิโอเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
นครสวรรค์
314/19-66 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-663334
056-316643
9
วัชระคอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น บจก.
นครสวรรค์
1016/18 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-334-070-1
056-334-070-1
10
เอไอที คอมมาร์ท บจก.
น่าน
75 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
054-750365
054-750365 ต่อ 16
11
โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค บจก.
พะเยา
1007/19 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0-5441-1661-6
0-5441-0606
12
ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง บจก.
พิษณุโลก
34/69-30 ถ.เจ้าพระยาสุรสีห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-665-168-76
055-656-835
13
เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ บจก.
พิษณุโลก
107/4-5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-615-049
055-686-330
14
เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ หจก.
เพชรบูรณ์
146/7 ถนนสามัคคีชัย ตำบในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
056-760-697
056-760697
15
เวิล์ดไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หจก.
แพร่
6/151-153 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
054-667-609
054-667957
16
แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์ หจก.
ลำปาง
314 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จ.ลำปาง 56100
054-363416-4
054-363415
17
นิยมพานิชลำปาง บจก.
ลำปาง
359/17 ถ.บุญวาทย์ (ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 561000
054-366535
054-664331
18
เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.
ลำพูน
307/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
053-511605, 510096
053-536-875
19
เอส วี พลาซ่า สุโขทัย บจก.
สุโขทัย
92/19 หมู่ 9 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
055-621-477
055-621-488
20
ไทยพานิชวีดีโอ บจก.
อุตรดิตถ์
1/94-97,99-103 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
0-5541-1166
0-5541-6666
21
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า (สาขา 1)
น่าน
5/13-15 ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
054-710-352
054-710-053
 

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า